Lưu trữ và quản lý tất cả các tệp của bạn!
Tải lên nhiều tệp cùng một lúc và giữ chúng vĩnh viễn trên trang web này. Nếu bạn đang sử dụng FireFox hoặc Chrome, bạn có thể chỉ cần kéo & thả tệp của bạn để bắt đầu tải lên.
Chia sẻ tệp của bạn với mọi người!
Chúng tôi cung cấp cho bạn tất cả các công cụ cần thiết để dễ dàng chia sẻ tệp của bạn. Sử dụng mã html được tạo trước của chúng tôi để liên kết từ trang web của bạn hoặc đăng trực tiếp lên Facebook hoặc Twitter.
Tốc độ tải xuống
Hiện tại chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí nên tất cả người dùng sẽ có tốc độ tải xuống tối đa không bị giới hạn.

Slow...

Super Fast!

An toàn và bảo mật
Lưu trữ và sao lưu an toàn tất cả các tệp cần thiết của bạn. Từ ảnh và video gia đình đến các tài liệu quan trọng, bạn có thể dựa vào chúng tôi để lưu trữ tất cả phương tiện của bạn một cách an toàn và mãi mãi.
BẠN CÒN CHỜ GÌ NỮA?